Phone:: +48 71 354 59 49mobile:: +48 883 909 409

Terms of sale

Terms of sale

1. Parties to the contract of sale

Parties to the contract of sale are:

M.&L. Lipińscy Biuro Projektowe (NIP: 898-101-31-81), Lipińscy Domy (NIP: 894-115-77-84)
contact details: 54-404 Wrocław, ul Belgijska 69 tel.fax: +48 71 354 59 49, + 48 71 354 52 09
cell phone +48 883 909 409 e-mail: biuro@lipinscy.pl, operating throughout the entire country, hereinafter referred to as the Seller and any natural or legal person with full legal capacity, hereinafter referred to as the Buyer.

2. Order ready designs / catalogues

The order can be submitted in one of the following ways:

 1. by sending your completed order form from our website, the gross price of your order will be shown on the form,
 2. When sending a fax with your order at Tel. + 48 71 354 59 49, + 48 71 354 52 09
  (In the case of 2.1 and 2.2 message order is not equivalent to its adoption. Order processing starts after verification by the seller. The seller will confirm acceptance of the order by phone or e-mail within one business day, will confirm the gross price and agree on details of delivery: date and method of payment),
 3. when ordering by telephone: + 48 71 354 59 49, + 48 71 354 52 09, + 48 71 358 08 55 or by cell: + 48 883 909 409,
 4. ready designs / catalogues may also be purchased in person at our main office from Monday through Friday 8:00 - 16:00,
 5. by ordering at one of our offices throughout the country, the party is the company representing the Seller.

3. Cost of delivery

 1. Shipping costs within the country is covered by the seller.
 2. Shipping costs outside of the country are covered by the buyer.

4. Payment method

The buyer can pay using the following methods:

 1. by bank transfer to the account of the seller, bank details are given on the order form, or may be sent by the seller by the buyer's request to the specified e-mail address or phone,
 2. Payment on delivery,
 3. Cash payment in the central office upon pickup.

5. Due date, shipping method

 1. Na termin realizacji zamówienia składa się: termin przygotowania i wysyłki projektu gotowego przez Sprzedającego (zwyczajowo od jednego do trzech dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską (do dwóch dni roboczych).
 2. Termin realizacji w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu. Kupujący każdorazowo jest o tym informowany przy potwierdzeniu lub przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Termin realizacji zamówienia na projekty gotowe będące w trakcie opracowywania, zostanie podany telefonicznie w momencie potwierdzania zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ustalenia z Kupującym innych, szczególnych warunków dostawy i form płatności.

6. Withdrawal from the contract of sale

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rzeczy.
 2. Formularz Oświadczenia dołączony jest do każdego projektu gotowego/płatnego katalogu, bądź można go pobrać tutaj: Cancellation form.
 3. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna: telefoniczna lub poprzez faks pod nr tel. +48 71 354 59 49, + 48 71 354 52 09, +48 71 358 08 55, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lipinscy.pl oraz pocztą na adres: Biuro Projektowe Lipińscy, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław (ważna jest data stempla pocztowego).
 4. Zwracany projekt gotowy, katalog należy zwrócić w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, odsyłając go na adres: Biuro Projektowe Lipińscy , ul.Belgijska 69 , 54-404 Wrocław.
 5. Zwracany projekt gotowy musi być oryginalny, oryginalnie zszyty i kompletny, nie może zawierać widocznych śladów użytkowania. Kupujący dołącza oświadczenie o nie kopiowaniu dokumentacji.
 6. Koszty przesyłki zwracanego projektu gotowego/katalogu ponosi Kupujący.
 7. Zwrot projektu gotowego/katalogu może nastąpić po przedstawieniu przez Kupującego wiarygodnego dowodu zakupu np. paragonu, faktury, udokumentowania przelewu lub innego.
 8. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (wynikających z umowy sprzedaży).
 9. Zwrot zapłaty następuje po dokonaniu zwrotu projektu gotowego/katalogu.
 10. Zwrotowi nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.

7. Exchanging a ready project for another

 1. Istnieje możliwość wymiany projektu gotowego na inny w terminie 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Finished designs can only be exchanged once.
 3. Koszt wymiany w przypadku powyżej 14 dni kalendarzowych wynosi 250 PLN brutto.
 4. W przypadku wymiany zakupionego projektu gotowego na inny w terminie powyżej 14 dni kalendarzowych, objęty promocją cenową, pod uwagę brana jest cena regularna (nie uwzględniająca promocji).
 5. W przypadku, jeśli wymiana projektu gotowego na inny nastąpi przed upływem 30 dni od daty zakupu i jeśli wystąpi różnica w cenie wymienianych projektów, Kupujący i Sprzedawca są zobowiązani pokryć różnicę.
 6. W przypadku, jeśli wymiana projektu gotowego na inny nastąpi po upływie 30 dni od daty zakupu, nie zwracamy różnicy w cenie projektów, natomiast pobieramy różnicę, jeśli projekt, na który jest wymieniany jest droższy od zwracanego. Opłata 250 zł za wymianę jest także pobierana.
 7. Wymianie nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.
 8. O możliwość wymiany projektu z kolekcji Muratora należy zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do Muratora (e-mail: projekty@murator.com.pl, tel. 22/59-05-168).

8. Claims

 1. Reklamacje można zgłaszać: telefonicznie lub poprzez faks pod nr tel. +48 71/354 59 49, + 48 71/354 52 09, +48 71/358 08 55, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lipinscy.pl oraz pocztą na adres: Biuro Projektowe Lipińscy, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław.
 2. Reklamacja zgłoszona w formie pisemnej powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.
 4. Dokumentacja techniczna projektów gotowych może różnić się w szczegółach od graficznych prezentacji na stronie i nie stanowi to podstawy do reklamacji.
 5. Podstawą reklamacji nie może być niezgodność projektu z lokalnymi warunkami zabudowy.

9. Additional information

 1. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Prezentacja projektów gotowych i katalogów na stronach Sprzedawcy oraz w katalogach wydawanych przez Niego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów, oraz same projekty są objęte ochroną prawa autorskiego.
 4. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji oferty projektowej oraz parametry techniczne mogą różnić się od dokumentacji technicznej z uwagi na dostosowanie oferty do zmian przepisów.
 5. Wszelkie spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozywającego.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. These terms and conditions shall become valid on the day of their publication on the website of the seller.

 

M.&L. Lipińscy Biuro Projektowe (NIP: 898-101-31-81); Lipińscy Domy (NIP: 894-115-77-84)
54-404 Wrocław, ul Belgijska 69
tel/fax: +48 71/354 59 49, + 48 71/354 52 09, +48 71/358 08 55
cell. +48 883 909 409
e-mail: biuro@lipinscy.pl

 

more >>